Disclaimer

1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Omnipull bv kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat al de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Omnipull bv. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of verspreiden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Omnipull bv verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar de website van Omnipull bv

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Omnipull-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Omnipull-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Omnipull bv. U kunt uw verzoek sturen naar Omnipull bv middels een e-mail naar info@omnipull.com of enig ander communicatiemiddel zoals verder op de website is vermeld.

4. Aansprakelijkheid van Omnipull bv

De informatie op de Omnipull bv website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Omnipull bv streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn, vergissingen bevatten of afwijkingen in technische specificaties bevatten, dan kan Omnipull bv hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.